Služby

Specializujeme se na kvalitní opravy výtluků a děr na asfaltových površích, které provádíme pomocí revoluční patentované technologie ITHR od české firmy Siltek. Infra Termo Homogenizační Regenerace využívá k ohřevu opravovaného místa infračervený sálavý panel a pro doplnění chybějícího materiálu se používá upravený recyklát – tato technologie je proto velice ekonomická a ekologická.

Pomocí stroje Silkot opravujeme nejčastěji se vyskytující poruchy na asfaltových komunikacích:

– veškeré výtluky, trhliny a díry ve vozovce do hloubky 15 cm
– spáry vzniklé frézováním
– propadlé části vozovky po výkopu
– vyjeté koleje

Postup opravy výtluků

Oprava probíhá velmi jednoduše a rychle. Výtluk a jeho okolí se nahřeje sálavým teplem ze zadního nahřívacího čela. Po nahřátí posádka ocelovými hráběmi rozruší nahřátou plochu, přidá recyklát nahřátý na 150 – 160°C. Recyklát se ohřívá ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku (tzv. termobox). Původní materiál vozovky se promísí s ohřátým recyklátem. Po pečlivém urovnání opravovaného místa následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem. Po 15 minutách je možné po opraveném místě opět normálně jezdit.

Při opravě je nutné rozhrabat (a tedy rozrušit původní strukturu) okolí výtluku ve vzdálenosti cca 30 – 40cm, protože se v okolí každé poruchy indikuje trhlina, která je příčinou dalšího šíření kazu vozovky (do trhliny se dostane voda, ta pak dá za vznik novému výtluku). Pro ilustraci je níže uvedeno srovnání klasické opravy vozovky a opravy pomocí technologie ITHR strojem Silkot.

Jak je naznačeno na následujících obrázcích, plocha opravy je většinou menší, než je poškozené místo. Po opravě výtluku standardní technologií dále dochází k pronikání vlhkosti do vozovky a tím i k jejímu opětovnému poškození. Naopak při opravě výtluku strojem Silkot se původní struktura vozovky naruší (rozhrabe). Tím dojde k promíchání materiálu a po zaválcování k opětovnému spojení. Opravené místo výrazně déle odolává povětrnostním vlivům, protože do vozovky dále neproniká vlhkost. Námi opravené místo má trvanlivost 3-5 let. Navíc je oprava vozovky technologií ITHR velmi ekonomická i ekologické, protože se při ní používá recyklátu, což je odpad vzniklý při frézování vozovek.

Před opravou